Ticaret Hukuku  / Şirketler Hukuku / Ticari Davalar

Meridyen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, her türlü ticari uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi, tahkim ve arabulucu hizmeti vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararası şirketlere; kuruluş işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, sermaye arttırımı ve indirimi, birleşme ve devralma işlemleri, hisse senetleri ve tahviller ile ilgili işlemler, hukuki durum tespit raporlaması ( Due Diligence), irtibat büro kurulması ve her türlü şirket sözleşmesinin hazırlanması konularında hizmet  sunmaktayız.

Hizmetlerimiz acentelik, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, yüksek miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, iflas, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve taşımacılık, ithalat ve ihracat konuları gibi farklı alanlardaki ticari uyuşmazlıkların çözümünü kapsamaktadır.

İş Hukuku

İşveren şirketleri ve işçileri her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili arabuluculuk ve sulh müzakerelerinde temsil etmekte, yargı mercilerinde savunmaktayız.

Meridyen Hukuk olarak, İş hukuku kapsamında iş sözleşmelerini ve mevzuata uygun iş akdi fesihlerini hazırlamakta, işçi-işveren uyuşmazlıklarında çözüm sürecini yürütmekteyiz.  Müvekkillerimize önleyici danışmanlık hizmeti sunmakta  ve çözülemeyen uyuşmazlıklarda işe iade davaları, iş kazası ve meslek hastalığı davaları, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, sosyal güvenlik alanına giren davaları yürütmekteyiz.

Aile Hukuku

Müvekkillerimizin özel hayatının gizliliğine dikkat ve önem göstererek, Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal Paylaşım Davaları, Nafaka Davaları,  Velayet ve Vesayet Davaları, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Babalık davaları ve nesebin reddi Davalarını yürütmekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Meridyen Hukuk olarak müvekkillerimize, gayrimenkul satımından kaynaklanan davalar, inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve takibi, imar mevzuatından kaynaklanan davalar tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, kira ve tahliye davaları, Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence), yabancıların mülk edinmesi konularında hizmet sunmaktayız.

Miras Hukuku

Müvekkillerimize, Vasiyetname Düzenlenmesi, Vasiyetname İptal Davaları, Mirasçılık Belgesinin Alınması, muris muvazaası, İntikal İşlemlerinin Takibi ve Sonuçlandırılması, şufa davaları, Terekeye Karşı Açılan Davalar alanında hizmet vermekteyiz.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku – Bulgaristan ve Romanya Vatandaşlığı

Meridyen Hukuk olarak yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması,  oturma izni, ikamet izni sürecinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bununla Birlikte Bulgaristan Vatandaşlığı başvuruları yapmak isteyen müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. 

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

Sigorta Hukuku

Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar ve Trafik Kazalarından kaynaklanan  tazminatlar için müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.

Tüketici Hukuku

Tüketici uyuşmazlıklarının tüketici mevzuatı çerçevesinde ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirketlerin ve tüketicilerin menfaatlerine uygun düşecek şekilde çözümü için hukuki danışmanlık verilmesi hizmeti sağlamaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerimizin alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi açılış, haciz işlemleri, satış işlemleri gibi icra hukukundan doğan ihtilafların takibini yapmaktayız.

Referanslarımız ve bilgi için info@meridyenhukuk.com adresine başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Hukuk Büromuza buradan ulaşabilirsiniz.