Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmesi

Yabancılık kavramı;  yabancı devlet vatandaşı olanların yanı sıra hiçbir devlet vatandaşlığına sahip olmayanları yani vatansızları, uluslararası koruma başvurusu yapmış veya uluslararası koruma statüsü almış yabancıları, özel statüdeki yabancıları ve Türk vatandaşlığı hariç birden fazla vatandaşlığa sahip olanları da kapsamaktadır.

Ayrıca, yabancının ” giriş-çıkış kapısından geri çevrilmesi (deportation) ile yabancının “ülkeden çıkmaya davet ” edilmesi de sınır dışı etmeden farklıdır.

Giriş çıkış kapısından geri çevirme, henüz ülkeye girmemiş olan fakat sınır kapısına geçerli bir pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmadan gelen ya da kaçak olarak Türkiye’ye girmeye çalışan yabancılara uygulanan işlemdir. Buna karşılık sınır dışı, ülkeye fiilen giren ve ülkede bulunan yabancılara uygulanan ülkeden çıkarma işlemidir.

Yabancıların sınırdan geri çevrilme nedenler kanunda sıralanmıştır. Buna göre pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar; vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar, vize muafiyet kapsamında olsalar dahi, vize verilmeyecek yabancılar Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir.

Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Geri çevirme ile ilgili yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta , yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Hakkınızda verilmiş sınırdışı kararı var ise ve şartları taşıyorsanız uluslararası korumaya başvurabilirsiniz. Kocaeli yabancılar avukatı olarak uzmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Kocaeli-izmit yabancılar avukatı olarak yabancılar hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

Detaylı bilgi için lütfen ofisimiz ile irtibata geçin.

Sınır dışı kararı İzmit avukat , vatandaşlık avukatı , Kocaeli yabancılar avukatı çalışma izni ikamet izni İngilizce konuşan avukat İzmit Kocaeli avukat