Yurtdışındaki Boşanma Kararları Tanıma/Tenfiz Davası Açmadan da Nüfusa İşlenebilecek

Yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tarafların Türkiye’de tanıma/tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklikle  yurtdışında boşanan kişiler yetkili mercilere birlikte başvurdukları takdirde tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanmalarını Türkiye’de geçerli olarak tanıtabilecek ve nüfus sicillerine işletebileceklerdir.

Tarafların Türk kamu düzenine aykırı olmayan ve yabancı mahkemelerden hukuken geçerli ve kesinleşmiş boşanma kararı almaları gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, boşanma isteğinizi doğrudan Türk nüfus siciline kaydettirme olanağınız bulunmamaktadır. Yeni düzenleme taraflara, ancak yurtdışında geçerli olarak boşanıldığı takdirde  Türkiye’de dava açmadan boşanmış kabul edilebilmeleri imkanını tanımaktadır.

Tarafların veya Vekillerinin Birlikte Başvurması

Yurtdışında boşanmış kişilerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak çoğu zaman eşler sorunlu şekilde boşanmakta ve birbirleriyle iletişim kurmak istememektedirler. Bu takdirde, kişilerin vekilleri birlikte başvurarak da yeni düzenlemeyle getirilen kolaylıktan yararlanabileceklerdir. Tarafların veya vekillerinin birlikte başvurma imkanı bulunmadığı takdirde boşanmanın Türkiye’de geçerli olabilmesi için eskiden olduğu gibi tanıma/tenfiz davası açılması yoluna gidilmelidir.

Velayete, Mal Paylaşımına veya Tazminata İlişkin Kararlar

Yeni düzenleme sadece boşanma, evliliğin butlanı, iptali veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların Türk nüfus kütüğüne doğrudan tescil edilmesine olanak tanımaktadır. Örneğin, yurtdışında boşanıp başvurusu kabul edilen kişilerin nüfus kayıtlarında medeni halleri ‘evli’ durumundan ‘bekar’ olarak değiştirilecektir. Oysa birçok boşanma kararı velayete, mal paylaşımına veya tazminata ilişkin hükümler içerebilmektedir. Bu tarz kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma/tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Kocaeli avukatı izmit avukat izmit yabancılar avukatı izmit ikamet avukatı izmit il göç idaresi kocaeli avukatları kocaeli boşanma avukatları, kocaeli miras avukatı, kocaeli arsa avukatı kocaeli avukat izmit avukat kocaeli hukuk büroları kocaeli yabancı dil bilen avukat izmit hukuk büroları