Sınır dışı kararı gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı kararı verilen yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. 

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınırdışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden 15 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla; dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınırdışı edilemez. Ancak yabancının kendi rızası ile Türkiye’yi terk etmesi halinde bu kural uygulanmaz.

Hakkında sınırdışı kararı alınanlara, sınırdışı kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanınır. Ancak, kaçma, kaybolma riski bulunanlara, yasal  giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.

*Başvurularının uzun ve karmaşık süreçler olması nedeni ile  hak kaybına uğramamak adına alanında uzman avukatlara danışmanızı ve profesyonel destek almanız gerektiğini belirtmek isteriz.

Kocaeli-izmit ikamet izni, oturum izni avukatı olarak yabancılar hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

Detaylı bilgi için lütfen ofisimiz ile irtibata geçin.

yabancılar ve vatandaşlık, yabancılar hukuku izmit, kocaeli yabancılar hukuku avukatı, izmit avukat, izmit yabancılar avukatı, izmit sınırdışı avukatı, kocaeli lawyers, izmit lawyers, izmit law firm.