Tümü

Şufa ( Önalım ) Hakkı Davasında Bilinmesi Gerekenler

Önalım hakkı hisseli tapularda yani paylı mülkiyette çokça karşımıza çıkmaktadır. Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen […]