Meridyen Hukuk & Danışmanlık

Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

Kamulaştırma kanununa göre devletin kamu yararı adına özel mülkiyette bulunan gayrimenkullere bedellerini ödemek şartıyla, kamu hizmetine sunmak için kamulaştırma yapabilir.

Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı  1. maddesine göre, Araziler için sınırları ayırmaya yeter araçlarla sınırlanmış ve belirlenmiş yer yüzeyler ve onların ayrılmaz bütünleyicileri,tapu sicilinde müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklara kamulaştırma yapılabilir.

Bedel belirlenirken, taşınmaz mal veya kaynağın; cins ve nevini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, varsa vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.

18.HD. 2013/6526 E. 2013/10627 K. – YHGK. 2009/5-422 E. 2009/579 K. -5.HD. 2009/9733 E. 2009/16372 K.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top