İsim Değiştirme Davaları

Medeni Kanun, kişinin isim değişikliği yapmasına, isim ekletmesine, yanlış yazılan isimlerin düzeltilmesine, isim çıkartılmasına imkan vermektedir. Ancak adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava edebilir. Dava sonucunda adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.

 

Kişinin ad veya soyadında harf hatası olması durumunda isim/soyisim düzeltme davası açılabilecektir. Fakat isim/soyisim değişikliği yapılması için belirli şartların varlığı gerekir ve yalnızca mahkemeye başvuru yolu ile yapılabilir.

 

Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca açılan bu tür davalar, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin bulunduğundan ölü bir kimsenin adının bu yolla değiştirilmesi mümkün değildir.