Meridyen Hukuk & Danışmanlık

Miras Paylaşımı – Ortaklığın Giderilmesi

Mirasçılar aralarında anlaşarak mirası paylaştırabilirler. Paylaşım sırasında mirasçılar arasında ihtilaf çıkması halinde, her mirasçı mirasın paylaşımının mahkeme tarafından gerçekleştirilmesini miras paylaşımı davası ile talep edebilir. Her bir mirasçının belirli tereke malı üzerindeki hakkı belirlenir. Miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmamışsa hakime müracaat edilir. Söz konusu davayı açmak için belirli bir süre şartı düzenlenmemiştir. Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşımı davası ile mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Mirasın açılmasından başlayarak miras ortaklığı sona erinceye kadar açılabilir.

Medeni Kanun Md. 647 uyarınca miras bırakan tarafından ölüme bağlı tasarrufla paylaşmanın nasıl yapılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı hakkında kurallar konulabilir. Bu kimin mirastan neyi alacağını belirlemeye ilişkindir. Mirasçıların paylarının miktar ve oranlarına ilişkin değildir. Miras bırakanın koyduğu paylaşma kuralları mirasçıların saklı paylarını ihlal ediyorsa bu kurallara uyulması zorun değildir. Saklı payı ihlal edilen mirasçı bu paylaşıma itiraz edebilir. Dolayısıyla bir miras paylaşım davasında hâkimin müdahale etmesi için miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunmaması ve mirasçıların kendi aralarında paylaşım sözleşmesi bulunmaması yahut saklı paya ilişkin ihlalin bulunması gerekir.

Bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçecek mal, hak, borç ve hukuksal durumların tümü mirastır. Hak kaybına uğramamak için hukuki sürecin uzman bir avukat yardımı ile yürütülmesi önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top