Arabuluculuk, anlaşmazlığı taraflarla birlikte çözme sürecidir ve İş Hukukunda  01.01.2018 tarihi itibari ile dava şartı haline gelmiştir. Bununla birlikte son değişiklik ile birlikte Ticari davalar ve Tüketici davaları da dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Arabulucu ile taraflar, uyuşmazlığı karşılıklı anlaşarak, bağımsız ve tarafsız üçünü bir kişi nezdinde müzakere ederek çözümlerler.

Uyuşmazlık hem mahkeme dışında hem de mahkeme aşamasında, tarafların katılımıyla etkili bir şekilde çözüme ulaşabilir. Uyuşmazlığın kısa sürede ve ekonomik bir biçimde çözümlenmesine hizmet eder. Karar tamamen taraflardadır. Arabuluculuk süreci yargılama sürecinden daha esnektir. Taraflar yargılama esnasında uyulması gereken kurallara tabi değildirler bu sebeple uyuşmazlığın çözülmesi için özel çözümler ve yaratıcı sonuçlar ile uzlaşma sağlanabilir.

Arabuluculuk süreci tamamen gizlilik içinde yürütülür. Tarafların gizliliği ihlal etmesi cezai sonuçlar doğurabilir. Tarafların bu süreç için hazırlayıp sundukları bilgi ve belgeler, tüm katılımcılar için sıkı surette gizliliğe tabidir. İleride olası bir mahkeme sürecinde delil olarak ileri sürülemeyeceği gibi taraflar arabulucudan tanıklık etmesini de isteyemezler. Bu sayede taraflar korkusuzca ve özgürce fikirlerini ortaya koyarak ortak bir çözüm arayabilirler.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa mahkemeye gidilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Arabuluculuk görüşmeleri sonunda tarafların anlaşmaya varmaları halinde, üzerinde anlaşılmış olan hususların taraflar tarafından tekrar yargı konusu yapılması mümkün değildir. Arabuluculuk ile çözümlenmiş bir konunun tekrar yargı konusu yapılabilmesi için tehdit, hile, cebir gibi taraf iradelerini sakatlayan bir olgunun varlığı gerekir.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

İş hukukuna ilişkin arabuluculukta, her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacaktır. Tüketici uyuşmazlığından kaynaklanan arabuluculukta ise istisnai haller bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir