Ticaret Hukuku / Şirketler Hukuku / Ticari Davalar

Ticaret Hukuku / Şirketler Hukuku / Ticari Davalar

Ticaret ve Şirketler Hukuku, iş dünyasının işleyişini düzenleyen ve ticari işlemleri denetleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ticari faaliyetlerin düzenlenmesi, şirket kurulumu ve yönetimi, ticaret sözleşmeleri, sermaye piyasaları, rekabet hukuku, ticari uyuşmazlık çözümü ve diğer birçok konuyu kapsar.

Ticaret ve Şirketler Hukuku'nun genel amacı, işletmelerin adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. İş dünyasında doğru bir şekilde işlem yapmak, yasal yükümlülüklere uymak ve ticari ilişkilerde adil ve dürüst davranmak, hem işletmelerin hem de tüketici ve diğer tarafların çıkarlarını korur.

Bu hukuk dalı kapsamında yer alan konular arasında şunlar bulunur:

  1. Şirket Kuruluşu ve Yönetimi: Şirketlerin kuruluş süreci, şirket türleri, yönetim organları, hissedarlar arası ilişkiler ve yönetim kuralları gibi konuları içerir.
  2. Ticaret Sözleşmeleri: Ticari işlemlerde kullanılan sözleşmelerin oluşturulması, müzakeresi, yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgilenir. Ticari sözleşmeler genellikle özel hukuk kurallarına tabidir.
  3. Rekabet Hukuku: Piyasadaki rekabetin korunması, monopol ve tekel durumlarının önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve tüketiciyi koruma gibi konuları içerir.
  4. Sermaye Piyasaları: Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi, borsa işlemleri, yatırım fonları, portföy yönetimi gibi finansal piyasaların düzenlenmesini kapsar.
  5. İş Hukuku: İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler, iş sözleşmelerini, çalışma saatlerini, ücretleri, iş güvenliği ve diğer işçi haklarını kapsar.
  6. Ticari Uyuşmazlık Çözümü: Ticari anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, tahkim ve dava yoluyla hukuki süreçleri yönetir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku, iş dünyasında güvenin sağlanması, ticaretin adil ve rekabetçi bir ortamda yapılması, taraflar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve hukuki sorunların çözülmesi için büyük bir öneme sahiptir. İşletmelerin bu hukuk.

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: page in <b>/home/u7434996/public_html/wp-content/themes/meridyen/inc/0.php</b> on line <b>5</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property 'post_title' of non-object in <b>/home/u7434996/public_html/wp-content/themes/meridyen/inc/0.php</b> on line <b>5</b><br />

Uzman Kadro

Uzman kadromuz ile profesyonel çözümler için bir telefon uzağınızdayız.

Hızlı Destek

Uzman kadromuz ile profesyonel çözümler için bir telefon uzağınızdayız.

Profesyonel Ekip

Uzman kadromuz ile profesyonel çözümler için bir telefon uzağınızdayız.

Sıkça Sorulan Sorular?

Ticaret ve Şirketler Hukuku, ticari faaliyetleri ve şirket işlemlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, şirket kuruluşu, sözleşmeler, rekabet hukuku, sermaye piyasaları, iş hukuku ve ticari uyuşmazlıklar gibi konuları içerir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku'nun amacı, ticari faaliyetleri düzenleyerek işletmelerin yasal olarak faaliyet göstermelerini sağlamak, ticari ilişkileri düzenlemek ve işletmelerin haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemektir.

Şirket kuruluşu için genel adımlar şunlardır: şirket türünü seçmek, şirket ismi belirlemek, şirket sözleşmesi hazırlamak, sermaye yapısını belirlemek, gerekli belgeleri hazırlamak, tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmaktır.

Ticari sözleşmelerin oluşturulması ve uygulanması, taraflar arasında anlaşmanın sağlanması, sözleşme şartlarının netleştirilmesi, sözleşme yapılacak konuların açıkça belirlenmesi, tarafların haklarının ve sorumluluklarının belirlenmesi, tarafların sözleşmeye uyum göstermeleri ve gerektiğinde hukuki korumaya başvurulması gibi adımları içerir.

Rekabet Hukuku, piyasa rekabetini düzenleyen hukuk dalıdır. Amacı, haksız rekabeti önlemek, rekabeti teşvik etmek, tüketicilerin çeşitli seçeneklere erişimini sağlamak ve monopolistik eğilimleri kontrol altında tutmaktır. Rekabet Hukuku, adil rekabet ortamının korunmasını ve pazarın etkin işleyişini sağlamayı hedefler.

Sermaye piyasaları, finansal araçların (hisse senetleri, tahviller, türev ürünler vb.) alım satımının yapıldığı piyasalardır.