Çekin keşidecinin elinde iken kaybolması

Çeki keşide eden (düzenleyen ve imzalayan) kişi çeki kaybetmişse, bu çek için ilk önce “ödemeden men” yoluna seçmelidir. TTK m. 757 hükmü açıktır. İradesi dışında çekin elinden çıktığını ileri süren çek düzenleyen kişi, ödeme yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak, muhatap bankanın çeki ödemekten menedilmesini isteyebilir. Bu çekin iptalinden önce yapılması yararlı olan önleyici bir önlemdir.

Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, çek bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir. Ödeme yasağı muhatap banka yönüyle verilmiştir. Çeki eline geçiren kişi biliniyorsa mahkeme dilekçe sahibine çekin bu kişiden geri alınması için iade davası açması yönüyle dilekçe sahibine uygun süreyi verir. Bu süre içinde geri alma davası açılmazsa, mahkeme, evvelce verdiği muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır.